งบประมาณในการคำนวณค่าใช้จ่าย ในการถมดิน

ขั้นตอนการคำนวนเรื่องค่าใช้จ่ายการถมดินเพื่อสร้างบ้าน ในการผู้รับเหมาถมที่ดินจะคำนวณราคาค่าถมดินนั้น ควรคำนึง ถึงหลายๆปัจจัย ยกตัวอย่าง เช่น

 1. ขนาดของพื้นที่ดินที่จะสร้างบ้าน และ ความสูงที่ต้องการทำการถมดิน
 2. พื้นที่ ที่ต้องการจะสร้าง ใช้สร้างแบบไหน บ้านพักอาศัย โรงงาน ที่พัก อพาร์ทเมนท์ หรือ โกดังเก็บสินค้าต่างๆ แต่ละอย่างนั้นใช้ดินในการถม แตกต่างกันวัสดุในการถมดิน สร้างบ้าน
 3. ชนิดของดินที่ต้องการใช้ถมดินในพื้นที่นั้นๆ ชนิดของดิน มีดังนี้
   • หน้าดิน คือผิวหน้าดิน จะแห้ง แต่จะมีแร่ธาตุในดินมากมายเหมาะแก่การนำไปเพราะปลูกได้ดี ใช้ถมดินสร้างบ้านได้เหมือนกันแต่ราคาจะสูง จึงไม่ค่อยนิยมนำมาถมโดยตรง ส่วนใหญ่ จะใช้มาโรยหน้าหลังจากถมที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   • ดินถมทั่วไป หรือ ดินเหนียว ส่วนใหญ่ใช้ถมเพื่ออยู่อาศัย ปลูกสร้างบ้านหรือ อพาร์ทเมนท์ ที่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ดินชนิดนี้ สามารถปลูกต้นไม้ได้ แต่จะไม่ดีเท่าหน้าดิน เพราะมีแร่ธาตุในดินน้อย และมีราคาถูกกว่าหน้าดิน
   • ดินผสมอิฐหัก จะมีดินผสม หรือ ปนมากับ เศษปูน ขี้ปูน หรือ เศษซาก เป็นดินจากไซต์ก่อสร้างใช้ในการถมพื้นที่ได้เหมือนกัน แต่ดินแบบนี้ จะใช้ในการปลูกต้นไม่ดี หรืออาจจะไม่ได้เลยข้อดีคือ ราคาถูก แต่อาจมีการทรุดตัวได้ในภายหลัง
   • ดินดาน ดินซีแลค เป็นดินแข็ง สีของดินซีแลค จะมีสีเหลือง หรือ ออกสีส้ม ใช้สำหรับถมดินได้ แต่จะไม่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้เลย เพราะไม่ค่อยมีแร่ธาตุในดิน
   • ดินลูกรัง ส่วนใหญ่นั้น จะใช้ในการทำโรงงาน ทำถนน หรือพื้นที่ ที่ต้องการใช้แรงรับ หรือ ฐานรากที่ค่อนข้างจะแน่นและแข็งแรงมากเป็นพิเศษ ดินลูกรังควรจะถม พร้อมกับการบดอัด ให้แน่น จะมีการทรุดตัวที่น้อยมาก ดินชนิดนี้ไม่เหมาะแก่การปลูกบ้าน เพราะมันจะซับความร้อน และปลูกต้นไม้ไม่ได้
   • ดินทราย หรือ ทรายถม หรือ ทรายขี้เป็ด เหมาะสำหรับพื้นที่ เป็นหลุม เป็นบ่อ เพราะทรายถมนั้น มีความละเอียดมากกว่าดิน ทำให้การทรุดตัวมีน้อยกว่าดินถม หากต้องการให้มีพื้นที่เรียบเพื่อปูสนามหญ้าหลังจากการถมที่ดินเสร็จเรียบร้อย อาจใช้ทราย ทับถมหน้าดินอีกครั้ง (ไม่เกิน10-15 เซ็นติเมตร) เพราะเนื้อทรายจะละเอียด ดินจะมีอินทรีย์สารปน ทรายจะช่วยทำให้เกิดการระบายน้ำ และ แห้ง เหมาะสำหรับปลูกหญ้าได้เช่นกัน ทำให้สนามหญ้าราบเรียบไม่มีเศษหิน
 4. หินคลุก ใช้ถมทำหน้าถนน หรือ ใช้ถมเป็นลานจอดรถ ปิดทับชั้นดิน หรือ ดินลูกรัง เพื่อความสวยงาม และ ไม่ให้มีเศษฝุ่นจากดินลูกรัง
 5. ระยะที่ดินที่จะถมถึงแหล่งดิน ซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า ถ้าระยะที่ไกลย่อมมีราคาสูง ระยะทางที่ใกล้
 6. วิธีการในการบดอัด ซึ่งการบดอัดดินนั้นจะต้องขึ้นกับชนิดของวัสดุที่จะใช้บดอัด และ วัตถุประสงค์ในการบดอัดด้วย ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นตามความแน่นของวิธีการบดอัด ตัวแปรของราคาที่เพิ่มขึ้นคือ เครื่องจักรเล็ก หรือ ใหญ่ที่จะนำมาใช้ในการบดอัดเพิ่มเติม

ดังนั้น ราคาในการรับเหมาถมดิน จึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งเรื่องชนิดของดิน ระยะทางในการถม วิธีการบดอัด และ อื่นๆ