สวนเฉลิมภัทรราชินี

“ สวนเฉลิมภัทรราชินี ” เป็นสิ่งก่อสร้างใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ เนื่องด้วยที่ดินเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษมานานร่วม ๑๐๐ กว่าปี เมื่อราว ๖๐ – ๗๐ ปี ถือว่าอยู่นอกเขตชุมชน ปัจจุบันชุมชนเติบโตไปอย่างรวดเร็วเมื่อ ๒๐ ปีมานี้ เรือนจำจึงกลายเป็นอยู่ท่ามกลางเขตชุมชน ไม่เป็นการเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้จำเป็นต้องย้ายไปอยู่นอกเขตชุมชน

สวนเฉลิมภัทรราชินี

พ.ณ.ท่านบรรหาร ศิลปะอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ส.ส. สุพรรณบุรี ซึ่งเคยเดินทางไปต่างประเทศทั่วโลก เห็นเมืองต่างๆของหลายประเทศมีหอคอยสูงและมีสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนผักผ่อนหย่อนใจแก่ชาวตลาดสุพรรณบุรี จึงปรึกษาหารือกับ จังหวัดสุพรรณบุรีสร้างเป็นสวน และหอคอยสูง เพราะที่ดินดังกล่าวนี้เป็นราชพัสดุของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นบางส่วน เมื่อเป็นที่ตกลงจึงสร้างเป็นสวน และหอคอยขึ้นด้วยเงินจากมูลนิธิ “บรรหารแจ่มใส” โดยพ.ณ.ท่านบรรหารศิลปะอาชา เป็นผู้ให้รูปแบบทั้งหมด ออกแบบโดย ผ.ศ.เดชา บุญค้ำ และ คณะ แห่งคณะสถาปัตยกรรมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้ดำเนินการรับเหมาก่อสร้าง ภายใต้การควบคุมการก่อสร้างของกรมโยธาธิการ

พื้นที่ภายในสวนภัทร

 

เรือนจำจึงถูกย้ายไปอยู่กลางทุ่งนา ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ลึกเข้าไปจากถนนสาย สุพรรณ-กรุงเทพฯประมาณ ๒๐๐ เมตร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.. ๒๕๓๓ เริ่มลงเมื่อก่อสร้างหอคอยและสวนเมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๓๓ กว่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ใช้งบการก่อสร้างรวมทั้งหมด ๒๕๐ ล้านบาท

หอคอยเป็นรูปทรงกลม มีความสูงทั้งสิ้น ๑๒๓.๒๕ เมตร ฐานกว้าง ๓๐ เมตร มีลิฟต์ขึ้นลง ๒ ตัว มีอาคาร ๔ ชั้นและดาดฟ้าไว้ชมวิว ติดระบบสื่อสารต่างๆ เมื่อต้องการถ่ายถอดสดโทรทัศน์ภายในอาคารแต่ละชั้นมีสิ่งต่างๆดังนี้

ชั้นล่าง กว้าง ๓๐ เมตรจำหน่ายของที่ระลึก และภาพวาดขุนช้าง-ขุนแผน อันเป็นวรรณกรรมเลื่องชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีวาดโดย อาจารย์ อุดมลักษณ์ ทรงสุวรรณ แห่งกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร มูลค่าภาพละ ๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ ภาพ เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท

ชั้นที่ ๒ สูง ๓๙.๗๕ เมตร กว้าง ๒๐ เมตรเป็นที่ชมวิวและจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม

ชั้นที่ ๓ สูง ๖๖.๗๕ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร เป็นชั้นชมวิวและจำหน่ายของที่ระลึก

ชั้น ๔ สูง ๗๒.๗๕ เมตร เป็นชั้นชมวิว มีกล้องส่องทางไกล สำหรับส่องดูภูมิประเทศโดยรอบ จำนวน ๓ ตัว โดยใช้เหริยญ ๑๐ บาทหยอด ผนังรอบภายในมีภาพประวัติสำเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา วาดโดย อาจารย์ พิชัย นิรันต์ แห่งกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร จำนวน ๗ ภาพ มูลค่าภาพละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ชั้นดาดฟ้า สูง ๗๘.๗๕ เมตรสำหรับออกไปเดินชมวิวภายนอกอาคารรวมทั้งใช้ติดตั้งระบบสื่อสารเมื่อต้องการใช้ เช่น การถ่ายทอดสดโทรทัศน์

ในสวนยังมีสไลเดอร์สำหรับเด็กๆไปเล่นสนุกเพื่อหาความเพลิดเพลินอีกหลายราง ดังนี้

รางแรก มีชื่อว่า River Run หรือไหลลงแม่น้ำ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร

รางที่ ๒ มีชื่อว่า Giant slider หรือสไลเดอร์ยักษ์ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร

รางที่ ๓ มีชื่อว่า Agar slider หรือท่อน้ำ เป็นท่อกลมโปร่งแสง กว้าง ๘๑ เซนติเมตร ยาว ๒๕ เซนติเมตร

และยังมีสไลเดอร์จิ๋วสำหรับเด็กเล็กอีก ๒ ชุด ยาว ๓.๑๐ เมตร กับสไลเดอร์กระดานลื่น ยาว ๘ เมตร มีเต่ายักษ์ กบ ช้าง เห็ด ที่อาบน้ำ มูลนิธิบรรหารแจ่มใส ซื้อมาจากประเทศแคนนาดา ๓๐ ล้านบาท รวมค่าก่อสร้างอื่นๆเป็นจำนวนเงิน ๔๐ ล้านบาทไม่เพียงเท่านั้นยังมีสนามเด็กเล่น ศูนย์อาหาร อาคารผลงาน อาคารมูลนิธิ น้ำพุกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร

รูปแบบการตกแต่งสวน

 

ปัจจุบันสวนเฉลิมราชินีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนชาวต่างจังหวัดมาขึ้นชมเป็นประจำ เพื่อส่องกล้องทางไกลสามารถมองเห็นองค์พระเจดีย์อนุสรณ์ดอนเจดีย์พระพุทธรูปพระพุทธโคดมวัดไผ่โรงวัว และทิวเขาด้านตะวันตกของอู่ทอง ขณะนี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ถือเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ชิ้นเอกของจังหวัดสุพรรณบุรี

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์